Hội Thề

Hội Thề

Tác giả: Nguyễn Quang Thân

Thể loại: Lịch sử

Số chương: 1

NGHE

Tóm tắt nội dung

Đặt bối cảnh lịch sử vào giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi, tiểu thuyết Hội thề của Nguyễn Quang Thân dường như không có tham vọng dựng lên một bức tranh toàn cảnh về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà chỉ chọn một thời điểm, thời điểm kề cận chiến thắng cuối cùng: đó là lúc đại quân của Lê Lợi kéo về trại Bồ Đề, và bên kia sông, đoàn quân viễn chinh của Tổng binh Vương Thông đang thoi thóp trong thành Đông Quan.