Chương 42: Tiểu kịch trường 2

2.

Mama Thiệu: Niên Hoa, gần đây con có khỏe không?

Thiệu Niên Hoa: Mama con rất khỏe, con có nuôi một con cá ấy.

Mama Thiệu: Vậy sao? Con thích thì tốt.

………….

San Hô: Ây ~ Âu!~ Gần đây khỏe không?

Âu: Ừm khỏe lắm! Ta nuôi một con người đó~

San Hô: Ừ? Quá tốt!

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!