Thể loại truyện Đoản Văn

Lão Công Cứ Mãi Xuyên Nhanh

Lão Công Cứ Mãi Xuyên Nhanh

Lương Tiểu Ngọc

Thể Loại Truyện Đoản Văn Là Gì?

Đoản văn có thể là một đoạn văn, một vài câu trích dẫn trong một câu chuyện hoặc văn bản nào đó, hoặc là cả một cốt truyện ngắn. Thể loại truyện đoản văn thường có nội dung ngắn, thường chỉ có vài chương...