Thể loại truyện Hài Hước

Wrong Impression

Wrong Impression

Trần Ấn

[Đam Mỹ] Diễm Cốt

[Đam Mỹ] Diễm Cốt

Đào Bảo Quyển

Tiểu Tổ Tông

Tiểu Tổ Tông

Thông Minh Lí Đạt

Kịch Bản

Kịch Bản

A Nguyễn Hữu Tửu

Tu Tiên Chi Phế Sài

Tu Tiên Chi Phế Sài

Đả cương thi

Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Phù Miêu Miêu Miêu

Cho Anh Được Yêu Em

Cho Anh Được Yêu Em

Liễu Thân Bích

Đãi Được Bảo Bối

Đãi Được Bảo Bối

Nhất Mai Xoa Cụ

Ánh Họa

Ánh Họa

Minh Nguyệt Nô

Thể Loại Truyện Hài Hước Là Gì?


Thể loại truyện hài hước là thể loại truyện có nội dung kết cấu chặt chẽ, kết thúc bất ngờ. Thể loại này luôn có yếu tố gây cười hài hước với các tình huống đối thoại ngắn gọn để giải trí hay phê phán một sự vật một đối tượng nào đó. Thể loại truyện này đã và đang được cung cấp và cập nhật nhanh chóng và mới nhất tại Nguoikechuyen.vn