Thể loại truyện Nữ Cường

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Tuyết Trung Tống Thang

Gia Có Khờ Phu

Gia Có Khờ Phu

Hạ Hữu

Họa Quốc

Họa Quốc

Thập Tứ Khuyết

Bách Luyện Thành Yêu

Bách Luyện Thành Yêu

Lạc Nguyệt Truy Phong

Hoàng Nữ Trở Về

Hoàng Nữ Trở Về

Vân Bán Nguyệt

Ác Ma Hoàng Hậu

Ác Ma Hoàng Hậu

Minh Nguyệt

Thể Loại Truyện Nữ Cường Là Gì?

Thể loại truyện Nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ chính có tính cách mạnh mẽ bản lĩnh không thua kém bất kỳ một nam nhân nào, dù ở đâu, hoàn cảnh nào cũng có thể tự xây dựng nghiệp lớn.