Thể loại truyện Tiên Hiệp

Tiên Môn Thiếu Gia

Tiên Môn Thiếu Gia

Hồng Mông Thụ

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Slaydark

Thể Loại Truyện Tiên Hiệp Là Gì?

Thể loại truyện Tiên Hiệp là những truyện lấy bối cảnh chính ở thời cổ đại Trung Quốc. Truyện thường xoay quanh con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên. Nó mang nhiều tình tiết đấu tranh sinh tồn, kiếm thuật, võ thuật và tiên phép. Truyện thường được xây dựng cốt truyện ly kì, hấp dẫn cùng những cảnh đánh nhau kỳ ảo đan xen những yêu tố tình cảm.

Danh Sách Các Truyện Tiên Hiệp Hot Nhất

  1. Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba - Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh
  2. Cổ Chân Nhân - Cổ Chân Nhân
  3. 12 Nữ Thần - Slaydark